Holograficzny generator punktów odniesienia Laserowej Siatki Instalacyjnej

„PAT-KOMP” Informatyczna Obsługa Firm Patryk Chorzewski

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

Opracowanie holograficznego generatora punktów odniesienia Laserowej Siatki Instalacyjnej

Celem projektu jest:  Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa „PAT-KOMP” Informatyczna Obsługa Firm Patryk Chorzewski poprzez opracowanie innowacji produktowej – Laserowej Siatki Instalacyjnej

Efekty realizacji projektu: przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad Laserową Siatką Instalacyjną.

Dofinansowanie projektu z UE: 336 000,00 PLN

Wkład własny: 61 105,50 PLN

Łączna wartość projektu: 397 105,50 PLN

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Etap I usługowy – konkurs ogólny.