Strona główna

Rusza kolejna edycja programu Aktywna Tablica

Ruszyła “Aktywna Tablica” dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych! Wnioski tylko do 27 października!

Dofinansowania 23 października 2020

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele,

właśnie ruszył długo wyczekiwany program Aktywna Tablica, w bieżącej edycji harmonogram realizacji programu jest bardzo napiętyszkoły mają czas na złożenie wniosku, do najbliższego wtorku, czyli do 27 października!

Beneficjenci Programu w 2020 roku:

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego
  w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019
 • szkoły ponadpodstawowe (NOWOŚĆ w tej edycji programu).

Wymaganiem dla szkoły przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Pomoce dydaktyczne objęte wsparciem:

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł,
z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł w 2020 r., Program będzie finansowany w 80 % ze środków budżetu państwa i w 20 % z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Szkoły mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 17 500 zł (14 000 ze środków budżetu państwa i 3500 wkładu własnego organu prowadzącego*) na zakupienie:

 • Laptopy
 • interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali
 • tablic interaktywnych z projektorem ultraogniskowym
 • tablic interaktywnych bez projektora ultraogniskowego
 • projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych
 • głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku.

Szkoła może wnioskować również o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki.

*Rodzaj wkładu własnego:
– wkład finansowy przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie
– wkład rzeczowy: sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.


Pobierz gotowe wnioski

Przygotowaliśmy dla Państwa 4 gotowe wnioski z omówieniem:


Harmonogram Programu w roku 2020:

 • szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 27 października br.
 • organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 29 października br.
 • kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 3 listopada br.

przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 30 listopada 2020 r.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Konsultantami Edukacyjnymi, którzy doradzą w kwestiach doboru rozwiązań sprzętowych dla szkół.

Służymy pomocą w wypełnieniu wniosków pod numerem telefonu: +48 691418041

Miło nam poinformować, że zostaliśmy laureatem Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w kategorii „Nowoczesna Firma Roku”. Dziękujemy bardzo.

Dofinansowanie

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. W punkcie V szczegółowo opisano dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych.

Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r. W 2018 i 2019 wykorzystano ok. 140 mln zł z zaplanowanych 320 mln zł. Do wykorzystania pozostało 180 mln zł!
Samorządy mogą zakupić do szkolnych pracowni wyposażenie dostępne na rynku i odpowiadające na zapotrzebowanie danej szkoły, m.in. monitory interaktywne, projektory czy przenośne laboratoria cyfrowe. Proponowane kwoty dofinansowania zostaną ustalone po weryfikacji wniosków. W latach 2018 i 2019 szkoła mogła otrzymać nawet 75 000 zł dofinansowania!

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

 1. publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
 2. które mają lub będą mieć od 01.09.2020 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
 3. które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
 4. które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;
 5. które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2019.

Zestawy specjalne dla szkół biorących udział w programie MEN dot. wsparcia finansowego na zakupienie wyposażenia do pracowni przyrodniczych.Einstein zestawy czujników w ramach dofinansowania

Zachęcamy do skorzystania z naszego formularza online, który w wygodny sposób pomoże utworzyć załącznik nr 4a do wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. Taki wniosek do MEN składa JST. Każda szkoła spełniająca warunki zobowiązana jest do przekazania JST załącznika nr 4a z wykazem zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia pomocy dydaktycznych odrębnie do każdego przedmiotu.

>>Pobierz przykładowy wniosek<<

Jak stworzyć załącznik nr 4a w naszym formularzu online?

 • Wybierz potrzebne pomoce dydaktyczne
 • Uzupełnij formularz
 • Kliknij „stwórz załącznik nr 4a”
 • Sprawdź swoją skrzynkę pocztową – tam wysłaliśmy „załącznik nr 4a” w formacie xls
 • Wydrukuj, podpisz i złóż zgodnie z wytycznymi JST

Stwórz załącznik 4a

JST mogą składać wnioski do 29 maja, więc powinny otrzymać załączniki ze szkół odpowiednio wcześniej.

Informujemy, że laboratoria cyfrowe Einstein™ spełniają warunki określone w programie dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni przyrodniczych.Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zestawy promocyjne odrębnie dla każdego przedmiotu. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy także gotowe załączniki 4a, które szkoła składa do JST.
Wystarczy wydrukować, podpisać i złożyć do JST zgodnie z wytycznymi.

Fizyka, Chemia, Biologia PRO
(pobierz)
Najczęściej wybierane
Fizyka, Chemia, Biologia

Podstawa
(pobierz)

 
Fizyka, Chemia, Biologia

SILVER
(pobierz)

GOLD
(pobierz)

Biologia

Podstawa
(pobierz)

PRO
(pobierz)

Chemia

Podstawa
(pobierz)

PRO
(pobierz)

Fizyka

Podstawa
(pobierz)

PRO
(pobierz)

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami +48 691 418 041