Strona główna

Propozycje zmian w Rządowym programie „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 – rozpoczynamy konsultacje społeczne

18.06.2021 (źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki)

Rozpoczynamy konsultacje społeczne w sprawie zmian w Rządowym programie „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Opinie można przesyłać do 9 lipca br. Proponowane zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu.

Po lewej stronie dziewczynka z dwoma długimi kucykami, ubrana w żółtą bluzkę pisze flamastrem po szybie. Po prawej stronie - oddzielony pionową kreską napis Propozycje zmian w rządowym programie „Aktywna tablica” na lata 2020–2024 – rozpoczynamy konsultacje społeczne! Całość na niebiesko-grantowym tle.

„Aktywna tablica” na lata 2020-2024 – konsultacje społeczne 

Dziś, 18 czerwca przekazujemy do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica” oraz projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” wraz z uzasadnieniem i OSR. 

Na opinie, przesyłane na adres: technologie@mein.gov.pl, czekamy do 9 lipca br. 

Celem nowelizacji przepisów jest:

  • doprecyzowanie i wyjaśnienie regulacji zawartych w rozporządzeniu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące szkoły i wojewodów w toku realizacji Programu w 2020 r.,
  • doposażenie szkół w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość wymuszonego  utrzymującą się sytuacją zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Proponowane zmiany w programie 

Najistotniejsze zmiany dotyczą:

  • wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu – zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; w ramach zestawu będzie można zakupić: laptop, dodatkową kamerę internetową, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub innego rodzaju tablet służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze 
  • lub monitorze; maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły na zakup zestawu dla nauczyciela będzie wynosiła 14 000 zł;
  • rozszerzenia na kolejne lata programu (2021-2024) możliwości zakupu (realizowanego w 2020 r.) laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej;
  • doprecyzowania zakresu podmiotowego programu, aby wsparcie finansowe udzielono jak największej liczbie szkół uprawnionych bez dublowania w kolejnych latach realizacji programu (można skorzystać z dofinansowania tylko raz w całym programie);
  • doprecyzowania regulacji dotyczących udzielenia wsparcia finansowego szkołom, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tak aby do szkół trafiał sprzęt adekwatny do potrzeb uczniów, z uwzględnieniem preferencji dla tych szkół, w których liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest wyróżniająca się na tle innych szkół zapewniających kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w danym regionie; 
  • preferencji w ubieganiu się o uzyskanie wsparcia finansowego dla szkół uczestniczących w projektach realizowanych ze środków publicznych, w tym środków Unii Europejskiej: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz „Lekcja: Enter” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
  • dookreślenia wymagań jakościowych dotyczących sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w zakresie wyłączenia warunku posiadania certyfikatu ISO 9001 w stosunku do sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii będących wyrobami medycznymi, dla których spełniona została norma PN-EN ISO 13485.

Zmiana harmonogramu

Nowelizacja przepisów wpłynie na wydłużenie harmonogramu rozpatrywania wniosków w 2021 r. Odpowiednio do tempa prac legislacyjnych wydłużeniu ulegają:

  • termin składania wniosków dla szkół oraz dla organów prowadzących szkoły – do 10 sierpnia;
  • termin rozpatrywania wniosków przez zespoły powołane przez wojewodów i ministrów prowadzących szkoły w celu kwalifikacji – do 27 sierpnia;
  • termin przekazania środków finansowych organom prowadzącym szkoły – do 15 października.

Szczegółowe informacje dotyczące proponowanych zmian zostały zamieszczone w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.


Zachęcamy do kontaktu z naszymi Konsultantami Edukacyjnymi, którzy doradzą w kwestiach doboru rozwiązań sprzętowych dla szkół.

Służymy pomocą w wypełnieniu wniosków pod numerem telefonu: +48 691418041


Miło nam poinformować, że zostaliśmy laureatem Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w kategorii „Nowoczesna Firma Roku”. Dziękujemy bardzo.
Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami +48 691 418 041